Příprava a zpracování žádosti o dotace

Služba zahrnuje kompletní přípravu, zpracování a podání žádosti o dotace včetně kompletace příloh. Zahrnuje sestavení projektu s ohledem na podmínky a cíle vybraného dotačního programu, tak aby žádost a její přílohy maximalizovaly bodové ohodnocení v rámci bodovacích kritérií jednotlivých dotačních programů.


Příprava a zpracování žádosti o dotace zahrnuje:

  • Sestavení projektu s ohledem na cíle dotačního programu a potřeby klienta.
  • Zpracování žádosti o dotace včetně příloh.
  • Konzultace k nastavení závazných a monitorovacích ukazatelů projektu.
  • Zpracování příloh žádosti o dotace – zpracování studie proveditelnosti (podnikatelského plánu), ekonomických propočtů projektu a ekonomických propočtů firmy jako celku apod.
  • Podání žádosti na vyhlašovatele dotačního programu.