Ekonomické poradenství

Zahrnuje poradenství a konzultace související s přípravou a samotnou tvorbou ekonomického vyhodnocení investičních projektů a firemních finančních plánů včetně vnitropodnikového školení zaměřeného na práci s finančními plány.


Ekonomické poradenství zahrnuje:

  • Zpracování ekonomického vyhodnocení investičních projektů – definování ekonomických přínosů, sestavení rozpočtu proiektu, struktury financování a posouzení jeho ekonomické efektivnosti a finanční realizovatelnosti.
  • Zpracování podrobné podnikové finanční analýzy – vyhodnocení finančního zdraví firmy.
  • Sestavení firemních finančních plánů.
  • Provedení školení zaměřeného na práci s finančními výkazy, finančními plány